Berikutan kes jangkitan positif Covid-19 yang naik secara mendadak, ramai guru mencadangkan sekolah menangguhkan aktiviti kokurikulum dan Pendidikan Jasmani di luar kelas.

Kementerian sebelum ini telah menangguhkan program sambutan aktiviti kecergasan sempena Hari Sukan Negara di peringkat KPM dan Jabatan, kemudian disusuli pula penangguhan di peringkat sekolah.

Tahap kepatuhan murid terhadap SOP juga dilihat semakin rendah, terutamanya ketika waktu pulang, mungkin juga disebabkan jumlah murid yang terlalu ramai.

Guru sebenarnya sentiasa mengingatkan anak-anak muridnya mematuhi SOP penjarakan fizikal agar penularan jangkitan dapat dielakkan.

Pada pandangan anda adakah perlu ditangguhkan aktiviti kokurikulum dan pendidikan jasmani?

Coming Soon
Pada pandangan anda adakah perlu ditangguhkan aktiviti kokurikulum dan pendidikan jasmani?
Pada pandangan anda adakah perlu ditangguhkan aktiviti kokurikulum dan pendidikan jasmani?
Pada pandangan anda adakah perlu ditangguhkan aktiviti kokurikulum dan pendidikan jasmani?