Berikut merupakan penerangan berkenaan Format Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) bagi subjek Bahasa Inggeris.

Contoh Soalan https://t.me/pendidik2u/7194

Topik: Format Pentaksiran Instrumen Peringkat Sekolah Rendah: Bahasa Inggeris

Guru: Nur Farhanna Aidid

Pentaksiran Sumatif menyediakan maklumat mengenai format dan instrumen dalam Ujian Akhir Sesi Akademik bagi setiap mata pelajaran.