Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti  yang boleh meningkatkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif  dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 
Fail meja gpk koko
Fail Meja GPK KOKO
Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadang kala mengundang risiko kepada pihak pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau sebagainya. 
Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur  kerja yang sempurna diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku.
Kepada guru yang ingin melihat Fail Meja GPK Koko bolehlah dapatkan dengan MUAT TURUN di sini.