Contoh Soalan Insak UKCG / MTEST

Inventori Sahsiah Keguruan ( INSAK) merupakan soalan wajib di dalam UKCG dan MTEST. Soalan INSAK meliputi beberapa aspek dan topik yang diketengahkan seperti;Sahsiah Keguruan- Nilai nilai diri- konsep Kendiri- Nilai-nilai budaya Masyarakat dan Kesusilaan- Penerapan...