Nota Imbuhan Dan Soalan Latih Tubi

Imbuhan dikenali sebagai penambahan juga. Imbuhan-imbuhan ini ditambah kepada kata dasar untuk menghasilkan kata terbitan (kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata keterangan, dan kata bilangan). Admin telah kumpulkan beberapa nota imbuhan untuk rujukan dan bacaan...

Soalan Tatabahasa Sekolah Rendah

Soalan Tatabahasa Tahun 2 ini mengandungi 30 soalan. Guru-guru boleh berikan kepada murid-murid untuk menguji kemahiran tatabahasa mereka.Tatabahasa sangat penting dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu bukan sahaja di peringkat sekolah rendah tetapi juga di peringkat...

Nota Tatabahasa

Tatabahasa merupakan bidang ilmu yang perlu kita pelajari. Biarpun bahasa ibunda kita adalah Bahasa Melayu, namun tidak semestinya kita menguasai bidang tatabahasa ini. Nota tatabahasa Kadang-kadang orang bukan melayu lebih pakar dalam bidang ini, mungkin kerana...