Login SPLKPM Modul Individu

Login SPLKPM Modul Individu

SPLKPM atau Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan salah satu laman web atau portal yang penting bagi guru. Portal ini dibangunkan untuk memudahkan dan melancarkan lagi proses pengurusan latihan, kursus, seminar dan bengkel yang telah...

Cara Dapatkan Curriculum Vitae Guru

Bagaimana cara untuk guru hasilkan Curriculum Vitae atau ringkasannya CV. CV ini lebih kepada keterangan tentang kerjaya seseorang. Kalau CV seorang guru contohnya lengkap dengan maklumat diri, maklumat pendidikan, sejarah mengajar dan sebagainya. Sebenarnya maklumat...
Page 1 of 11