Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK)

Apa maksud PIBK? PIBK bermaksud Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti.Kajian antarabangsa menunjukkan dengan jelas bahawa proses pembelajaran turut berlaku di luar sekolah, termasuk di rumah dan dalam komuniti. Di Malaysia, kira-kira satu perempat daripada masa murid yang...