Contoh Buku Program Mesyuarat PIBG

Mensyuarat PIBG merupakan agenda tahunan di setiap sekolah, ada yang buat pada awal tahun, ada juga di akhir tahun. Semasa mesyuarat agung PIBG ini juga, ibu bapa berpeluang untuk membawa usul masing untuk diketengahkan semasa mesyuarat.Peranan guru dan ibu bapa...