Pelan Perancangan Strategik 2017

Perancangan strategik adalah “usaha yang berhati-hati dan berdisiplin bagi menghasilkan keputusan dan tindakan asas yang membentuk dan memandu organisasi, apa yang dilakukannya dan mengapa ia melakukannya” (Bryson, 2011). Perancangan strategik adalah pendekatan yang...