10 Jenis Peneguhan Positif Yang Murid Suka

Perkara yang paling penting dalam proses pembelajaran ialah motivasi. Jika murid tiada motivasi, walau hebat macam mana sekalipun seorang guru mengajar, belum tentu mendatangkan hasil yang sepatutnya. Peneguhan positif merupakan salah satu cara untuk membantu murid...