Pelan Strategik Sejarah

Pelan Strategik Sejarah

Pelan Strategik Sejarah. Mata Pelajaran Sejarah juga telah di ajar di Sekolah Rendah, ia bagi memupuk semangat cintakan negara dan meningkatkan jati diri murid dalam mengenal sejarah Malaysia. Bagi guru-guru yang mengajar sejarah, anda boleh dapatkan contoh Pelan...