PANDUAN MTeST DPLI j-QAF

MTeST merupakan singkatan bagi “Malaysian Teacher Selection Test” (Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia). Ujian ini digunakan sebagai saringan awal untuk calon yang memohon mengikuti Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (DPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan...

Tarikh semakan Mtest KPLI sr j-QAF

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN TARIKH BAGI KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI-SR) j-QAF MOD LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH (LPBS) AMBILAN JANUARI 2012Adalah dimaklumkan bahawa Paparan Semakan Online Nama Calon Yang Berjaya...