Portable Mini Projector

Sepertimana yang kita sedia maklum, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran cukup penting, terutamanya bagi memastikan PDP yang dijalankan menjadi lebih menarik dan berkesan. Penggunaan komputer riba dan projector mampu menjadikan penyampaian ilmu lebih...