Buku Panduan KBS 2017

Model Bestari Solat adalah sebahagian daripada Program j-QAFyang wajib dilaksanakan. Walaupun ia satu bentuk aktivitikokurikulum, semua sekolah perlu melaksanakannya seperti yangtelah ditetapkan. Pentadbir sekolahbertanggungjawab untuk menggerakkan pelaksanaan kem...