Kamus Sains

Himpunan perkataan dan istilah sains beserta definisinya. Perkataan yang dipelajari oleh murid pada peringkat sekolah rendah.Kamus...

Perkataan Arab Yang Dimelayukan Beserta Pengertiannya

Himpunan perkataan yang selalu digunakan dalam Islam, terdapat 452 perkataan yang dihimpunkan berserta maksudnya sekali. Terdapat banyak istilah dalam bahasa arab yang kita juga kurang arif maksudnya, dengan adanya Kamus Istilah ini ia mampu memberi kefahaman awal...