Latihan Jawi Alif Hingga Ya

Latihan Jawi ini mengandungi 34 muka surat meliputi latihan menulis huruf jawi tunggal, mengisi tempat kosong huruf jawi, mengisi tempat kosong huruf rumi dan menyambung huruf. Kepada yang ingin dapatkan latihan jawi ini boleh dapatkan muat turun di sini.Latihan...

Latihan Menulis Huruf Jawi Tunggal

Menulis Huruf Jawi Tunggal. Antara perkara yang penting dalam penulisan jawi adalah menulis huruf jawi dengan betul, bagi memastikan murid dapat menulis huruf jawi dengan betul, latihan menulis huruf jawi tunggal amat penting. Ia perlu bermula seawal 6 atau 7...