Guru Kelas Perlu Diberi Peruntukan Hias Kelas

Guru Kelas merupakan tugas yang besar dan penting bagi seseorang guru, ia ibarat ibu atau bapa bagi anak-anak murid di dalam kelasnya.Guru kelas juga bertanggungjawab untuk mengurus kelas, maklumat murid, kehadiran, data apdm, serta menyampaikan maklumat, info dan...