Bahan-bahan Fail Buku Rekod Mengajar

Bahan-bahan Fail Buku Rekod Mengajar

Buku rekod mengajar guru merupakan perkara paling penting sekali dalam perkhidmatan sebagai guru, boleh dikatakan ia sebagai ‘nyawa’ guru, perlu dijaga dan direkod dengan baik. setiap minggu perlu dihantar kepada Ketua Jabatan untuk disemak (semak lah...