Senarai Semak Fail Panitia

Senarai Semak Fail Panitia

Setiap Mata Pelajaran mempunyai kumpulan mereka tersendiri, atau dengan lebih tepatnya disebut sebagai Panitia. Setiap Panitia mempunyai jawatan kuasanya yang telah dilantik bagi memacu hala tuju dan pengurusan sepanjang tahun. Selain daripada Perancangan Strategik,...