Cara Dapatkan Curriculum Vitae Guru

Bagaimana cara untuk guru hasilkan Curriculum Vitae atau ringkasannya CV. CV ini lebih kepada keterangan tentang kerjaya seseorang. Kalau CV seorang guru contohnya lengkap dengan maklumat diri, maklumat pendidikan, sejarah mengajar dan sebagainya.Sebenarnya maklumat...