Penyenaraian Peminjam PTPTN Dalam CCRIS

Penyenaraian Peminjam PTPTN Dalam CCRIS

Berikut merupakan FAQ berkenaan Penyenaraian Peminjam PTPTN dalam CCRISSoalan 1 :Siapakah yang akan disenaraikan di dalam CCRIS oleh PTPTN?Jawapan :Semua peminjam yang sepatutnya membuat bayaran balik selepas 6 bulan tamat tempoh pinjaman akan disenaraikan di dalam...
Borang Pemotongan Gaji PTPTN

Borang Pemotongan Gaji PTPTN

Mulai September 2015, semua penjawat awam yang menerima pembiayaan PTPTN DIWAJIBKAN membuat bayaran balik pembiayaan melalui potongan gaji.Mulai 1 November 2015, potongan gaji untuk bayaran balik pembiayaan diuruskan oleh PTPTN dan tidak melalui Lembaga...