Buku Pengurusan Peribadi Guru 2015

Buku Pengurusan Peribadi Guru 2015

Buku Pengurusan Peribadi ini merupakan portfolio penting yang perlu ada bagi setiap guru, terutamanya untuk memastikan segala dokumen dan maklumat peribadi guru disimpan dan direkod dengan baik. Ia perlu diletakkan di dalam fail khas supaya dapat dijaga dengan baik....