Template Excel Buku Rekod Kedatangan Murid

Template Excel Buku Rekod Kedatangan Murid

Buku Rekod Kedatangan Murid merupakan dokumen penting di sekolah, guru yang pernah menjadi guru kelas pasti menjaganya dengan teliti, dan sentiasa sibuk di awal persekolahan terutamanya untuk mengemaskini maklumat murid. Guru kelas juga bertanggungjawab dalam...