Pengeluaran KWSP yang Memilih Skim Pencen

Bagi Penjawat Awam yang telah disahkan jawatan, serta cukup 3 tahun berkhidmat dan telah memilih skim pesara pilihan (Skim Pencen) boleh membuat pemberhentian pemotongan KWSP setelah cukup 3 tahun berkhidmat.Penjawat awam boleh mengeluarkan wang daripada akaun 1 dan 2...