PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM – MAKSIMUM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan MalaysiaPEMAKLUMANPerkara penting berhubung saraan yang diumumkan dalam MAPPA XIII pada 11 Mac 2013 iaitu:– Struktur gaji jgmm diperuntuk 3...