7 Cara Menarik Minat Murid Lemah Belajar

7 Cara Menarik Minat Murid Lemah Belajar

Arus pendidikan telah mengalami perubahan yang sangat pesat seiring dengan zaman yang kian maju. Generasi kini sudah banyak berubah, berbeza dengan generasi dahulu. Seiring dengan perubahan ini, sewajarnya kaedah mengajar juga harus diubahsuai dengan keadaan semasa....