Video PdPc Abad 21 Bahasa Melayu

Video PdP Abad 21Subjek: Bahasa MelayuTahun: 1 AfnanTajuk : Mengenal hurufGuru: Puan Rozihamila Binti Abdullah video di atas adalah ketika sesi Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 bagi murid tahun 1, subjek Bahasa Melayu, Kepada yang ingin melihat contoh kaedah dan...

Buku Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21

Buku Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 memfokus kepada konsep pembelajaran Abad 21; Kemahiran Pembelajaran Abad 21; kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21; Peta pemikiran i-think; Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT); dan instrumen Pentaksiran berasaskan...

Contoh RPH Abad 21

Berikut adalah contoh RPH Abad 21 yang boleh dijadikan rujukan, untuk versi word yang boleh di edit boleh Muat Turun di bawah.Format RPH Abad 21

PA 21: Kaedah Pembelajaran Koperatif

Pembelajaran Abad 21 :PANDUAN PEMBELAJARAN KOPERATIF1. KAEDAH SHARE N TURN1. Fikir atau tulis apa yang disoal oleh guru2. Duduk dengan kawan atau kumpulan3. Beritahu kawan bergilir-gilir mengikut pusingan jam.- A ke B- B ke C- C ke D.- D ke A atau- Masing-masing...

Modul Pedagogi Abad 21 Bahasa Melayu

Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) abad 21 merujuk kepada beberapa kompetensi teras, iaitu kolaboratif, celik digital, kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Bernet Berry (2011) menjelaskan pembelajaran abad 21 sebagai suatu bentuk pembelajaran yang...

Borang Markah Keceriaan Kelas Abad 21

Memandangkan kelas sekarang perlu dilengkapi dengan bahan-bahan kelas abad 21, maka kriteria penilaian Markah Keceriaan Kelas juga berubah, jika dulu hanya menilai perkara asas sahaja kini sudah disertakan sekali beberapa item yang perlu ada dalam kelas abad 21...