Pelan Strategik Program 3K

Program 3K merupakan satu program yang menjurus ke arah menghasilkan suasana persekitaran sekolah yang memberangsangkan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3K merujuk kepada Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan. Secara amnya jika ketiga-tiga elemen ini...