Fungsi  asas  sesebuah  sekolah  adalah  sebagai institusi untuk  mendidik.  Hukuman  yang dilaksanakan  adalah dalam konteks  mendidik atau  mengajar  mereka  erti undang-undang  dan tanggungjawaban  pematuhan undang-undang dan peraturan.

Oleh  itu  ibu  bapa dan murid-murid perlulah  diberi  penjelasan    mengenai disiplin  dan  peraturan  sekolah  supaya  mereka faham. Sungguh pun kuasa dan budi bicara diberikan kepada pihak  berkuasa  disiplin  di sekolah,  namun  dalam pelaksanaannya  pihak berkuasa  tersebut  perlu  juga mengamalkan keadilan  dan  karisma.  Contohnya seseorang murid tidak  boleh  dihukum  tanpa  diberi peluang membela dirinya. Sekiranya  berlaku dimana  hukuman  dianggap melampau terhadap seseorang  murid  apabila melanggar  disiplin  di sekolah  ia  bukan  merupakan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia  (KPM).

Ia mungkin  dilakukan  oleh  beberapa  orang guru  yang masih  kurang  memahami    dasar tersebut  atau mungkin terpengaruh  dengan emosi  kendiri  akibat provokasi atau seumpamanya. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan menerusi Buku Panduan  Tatacara Disiplin  Sekolah  Untuk  Guru  Besar dan  Guru, jenis-jenis  hukuman  yang  dibenarkan  oleh KPM, di  peringkat  sekolah  hanyalah  Amaran, Denda, Penahanan  (detention),  Rotan, Penggantungan  dan Pembuangan.


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Hukuman  rotan,  penggantungan  dan pembuangan hanyalah  merupakan  pilihan terakhir  setelah semua  usaha-usaha bimbingan, nasihat  serta tunjuk  ajar  dilakukan,  malah pihak  sekolah  perlu memaklumkannya  terlebih dahulu  kepada  ibu bapa mereka.

hukuman tidak dibenarkan

Peraturan-Peraturan Pelajar (Disiplin Sekolah) 1959  telah memberi  kuasa  kepada  Guru  Besar melaksanakan  hukuman rotan  seperti  yang diperuntukan  dalam  peraturan  tersebut.  Guru Besar juga  boleh  menurunkan  kuasa  kepada guru-guru lain  melaksanakan  hukuman  ini dengan  syarat  guru tersebut  berdaftar. Pelaksanaan  hukuman  rotan  di khalayak  adalah dilarang; hukuman  ini  juga  dilarang dikenakan ke atas murid-murid perempuan.

~ Artikel dipetik dari Buletin Pendidikan, KPM