Seramai 222 daripada 3,227 guru yang diambil bekerja di Sarawak tidak melaporkan atau menolak tawaran itu setakat 30 September tahun lalu, menurut Kementerian Pendidikan (KPM).

Kementerian Pendidikan, menerusi respons lisan di laman web Parlimen hari ini, melaporkan seramai 3,227 guru ‘one-off’ di mana 2,621 daripadanya adalah tetap dan 606 guru ‘Contract for Services (CoS)’ telah dilantik di Sarawak.

Menurut kementerian, “Pelantikan guru akan dijalankan secara berterusan dari semasa ke semasa mengikut kekosongan dan syarat pemilihan mata pelajaran.”

Ini bertujuan untuk menjawab soalan Ahmed Johnny Zawawi (GPS-Igan) berhubung bilangan guru dan guru pengambilan ‘one off’ yang sama ada tidak melaporkan diri atau menolak tawaran ke Sarawak dan tindakan Kementerian Pendidikan untuk mengisi kekosongan.

Menurut KPM, guru kelahiran Sarawak diberi keutamaan penempatan berdasarkan kekosongan jawatan dan opsyen.