VLE Frog Tingkat Minat Bidang STEM

VLE Frog tingkat minat bidang STEM – Berita Harian, 24 Januari 2017
Setiap guru dan murid di sekolah mempunyai akses untuk login Vle Frog, walau bagaimanapun terdapat banyak kekangan untuk menggunakannya di sebabkan beberapa faktor:
Murid tidak ada kemudahan internet di rumah.
Tidak ada Komputer atau Laptop.
Vle Frog dikatakan tidak mesra pengguna.
Selalu ada masalah server.
Kemudahan laptop dan lcd di sekolah yang terhad.
Kekangan waktu untuk menggunakannya kerana bebanan kerja-kerja lain.
Di atas adalah sebahagian faktor, dan mungkin ada lagi faktor lain yang tidak disenaraikan.

Leave a Reply