Tapak Analisis Ujian Diagnostik Kem Cemerlang Jawi

Tujuan modul Kem Cemelang Jawi ialah untuk membantu murid-murid yang tidak dapat menguasai kemahiran asas jawi sewaktu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, bermula dari tahun 1 hingga tahun 6. Kem ini dijalankan agar dapat membantu guru-guru melaksanakan program pemulihan jawi yang tidak dapat dijalankan di dalam kelas setelah penyelarasan guru pendidikan Islam dilaksankan diseluruh negara. Kolaboratif yang dilaksankan sebelum ini dapat dilaksanakan dengan adanya kem ini.

Strategi Pelaksanaan Kem Cemerlang Jawi

  • Membentuk Jawatankuasa Pelaksana di peringkat sekolah.
  • Mengenalpasti murid yang belum melepasi tahap melalui ujian diagnostik.
  • Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kem.
  • Menetapkan tempat dan masa.
  • Menyelaras jadual aktiviti.
  • Menentukan guru pembimbing/fasilitator.
  • Merekodkan pencapaian murid setiap kali aktiviti dilaksanakan dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan murid berdasarkan penilaian kem yang dilaksanakan pada akhir sesi pelaksanaan kem.
  • Kem susulan perlu diadakan kepada murid yang masih belum menguasai kemahiran-kemahiran  tertentu.
Guru-guru boleh menyimpan data murid yang telah menjalani Ujian Diagnostik ke dalam Tapak Analisis Ujian Diagnostik KCJ yang boleh dimuat turun di pautan: 
Manakala bahan-bahan untuk Kem cemerlangan Jawi boleh rujuk Post terdahulu di:

Leave a Reply