Peruntukan Masa KSSM Berkuat Kuasa 2017

SURAT PEKELILING IKTISAS KPM BIL. 9 TAHUN 2016 – PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT MULAI TAHUN 2017

Selaras dengan Pelan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) menyarankan KBSM disemak seiring dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah dengan memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran abab ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
PPPM turut mencadangkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) menggunakan peruntukan masa jam setahun untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (PDP).

Tarikh Berkuatkuasa: Hari Pertama Penggal Persekolahan 2017
Berikut Mata Pelajaran dan peruntukan masa minimum jam setahun di dalam KSSM.
Peruntukan Masa KSSM Tingkatan 1-3

Peruntukan Masa KSSM Tingkatan 4 dan 5

Mata Pelajaran Elektif Tingkatan 4 dan 5

Jadual Transisi Peralihan KBSM kepada KSSM

Beberapa perubahan juga berlaku bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pendidikan Moral, dan Pelaksanaan di Pendidikan Khas.

Leave a Reply