Pelan Strategik Persatuan Bahasa Arab

Pelan Strategik Persatuan Bahasa Arab.

Persatuan Bahasa Arab juga terdapat di sekolah rendah terutamanya sekolah kebangsaan, ia merupakan Persatuan Bahasa yang mula ditubuhkan setelah Bahasa Arab mula dijadikan sebagai Mata Pelajaran di sekolah rendah. Terdapat pelbagai aktiviti yang selalu dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Arab sebagai contoh, Minggu Bahasa Arab, Pertandingan Kalam Jama’i, Pertandingan Menulis, dan pelbagai lagi.
Persatuan Bahasa Arab juga memerlukan Pelan Strategik bagi memastikan perancangan persatuan berjalan dengan lancar.


Bagi Guru Penasihat Bahasa Arab yang memerlukan Pelan Strategik Persatuan Bahasa Arab boleh dapatkannya di sini. Bagi kelab-kelab lain boleh rujuk di: Pelan Strategik Semua.

Leave a Reply