Pelan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

Pelan Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

Bahasa Inggeris merupakan antara subjek yang penting di sekolah, boleh dikatakan ia menjadi subjek killer bagi sekolah kebangsaan terutamanaya. Panitia Bahasa Inggeris juga perlu menyediakan Pelan Strategik, Pelan Operasi dan Pelan Taktikal bagi memastikan perjalanan Panitia Bahasa Inggeris berada di landasan yang betul dan tersusun dengan sistematik.

Bagi Ketua Panitia Bahasa Inggeris yang ingin melihat contoh perancangan strategik 2016-2018 Panitia Bahasa Inggeris boleh rujuk di sini. Untuk Perancangan Strategik lain boleh ke: Perancangan Strategik Semua.

Leave a Reply