Pelan Strategik Linus

Pelan Strategik Linus merupakan dokumen yang penting sebagai perancangan strategik yang tersusun dalam jangka masa beberapa tahun.
Linus merupakan singkatan daripada Literasi dan Numerasi merupakan salah 1 daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Ia juga memerlukan perancangan strategik yang lengkap dan rapi bagi memastikan perjalanan Linus di sekolah dapat mencapai objektifnya.
Pelan Strategik Linus
Pelan Strategik Linus juga seperti pelan strategik yang lain memerlukan isu-isu strategik, strategi, pelan tindakan, kpi dan sasaran. Bagaima cara untuk buat pelan strategik? Di sini admin kongsikan cara membuat pelan strategik dan contoh pelan strategik linus

Leave a Reply