Pelan Strategik Kokurikulum: Doktor Muda

Pelan Strategik Kelab Doktor Muda

Serba sedikit mengenai Kelab Doktor Muda

Kelab Doktor Muda merupakan salah satu aktiviti kokurikulum di sekolah rendah. Ia merupakan sebuah program promosi kesihatan di sekolah (school-based health promotion program) di bawah kelolaan bersama Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Bahagian Kokurikulum & Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Doktor Muda merupakan murid sekolah tahun 4, 5 dan 6 yang terpilih dan terlatih sebagai ’Pembimbing Rakan Sebaya’, yang bertindak sebagai pemangkin kepada perubahan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan yang positif di kalangan murid sekolah.


Sumber: www.drmuda.gov.my

Bagi Guru Penasihat Kelab Doktor Muda boleh melihat contoh Pelan Strategik Kelab Doktor Muda di sini. Untuk kelab-kelab lain boleh rujuk: Pelan Strategik Semua.

Leave a Reply