RPT


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SEJARAH SRDASARDOKUMEN STANDARD KURIKULUM TAHUN 1

BAHASA MALAYSIA SK -  SJK - BAHAN SOKONGAN KURIKULUM
BAHASA INGGERIS SK - SJK - BAHAN SOKONGAN KURIKULUM

PENDIDIKAN JASMANI DOKUMEN STANDARD - BAHAN SOKONGAN
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI DOKUMEN - BAHAN SOKONGAN - TMK

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TAHUN 2

BAHASA MALAYSIA
BAHASA INGGERIS
BAHAS ARAB
PENDIDIKAN ISLAM (RUJUK SINI)
MATEMATIK
PENDIDIKAN JASMANI
---SEDANG DIKEMASKINI---