Latihan Bina Ayat Berdasarkan Gambar

Latihan membina ayat berdasarkan gambar. Kemahiran membina ayat merupakan elemen penting yang perlu dikuasai murid, bermula dari membina ayat pendek, ayat panjang sehinggalah boleh membina karangan.

Murid sekolah rendah hendaklah menguasai kemahiran ini, kerana menulis karangan juga ada sehingga ke peringkat menengah..
Oleh yang demikan, latihan bina ayat berdasarkan gambar dapat membantu murid-murid dalam menguasai kemahiran tersebut dikongsikan di sini Koleksi Latihan Bina Ayat Berdasarkan Gambar.

Latihan Bina Ayat
Semoga perkongsian ini dapat membantu anda dalam memberi latih tubi dan kuiz kepada murid-murid.

Ibu bapa juga digalakkan memberi latihan ini kepada anak-anak di rumah.

Leave a Reply