Kurikulum Standard Pra Sekolah Kebangsaan Semakan 2017

PPPM 2013-2025 menyarankan kurikulum Pra Sekolah yang telah dilaksanakan pada 2010 disemak semula, berikut adalah Pekeliling Pra Sekolah (KSPK) bagi semakan 2017
Pra Sekolah KSPK Semakan 2017

Muat Turun Pekeliling KSPK Semakan 2017:
Pelaksanaan Kurikulum Standard Pra Sekolah Semakan 2017

Leave a Reply