KGT Oktober 2016 Diawalkan ke Julai

PERGERAKAN GAJI BULAN OKTOBER DIAWALKAN


PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2016, RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA
Diberi Pergerakan Gaji Tahun 2016 mengikut kadar Kenaikan Gaji Tahunan atas Gred DG41 sebanyak RM225 mulai 1 Julai .2015. TPG pada 1 Oktober 2016 diawalkan pada 1 Julai 2016 mengikut perenggan 766, PP 1/2016. TPG bagi tahun 2017 dan seterusnya kekal pada 1 Oktober.
TPG OKTOBER DIAWALKAN KE JULAI 

PEKELILING RUJUKAN: PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2016, RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA
Selaras dengan langkah-langkah rasionalisasi skim perkhidmatan ini, Kerajaan turut bersetuju menetapkan Gaji Permulaan Terendah (GPT) dalam Perkhidmatan Awam pada RM1,200 sebulan dan penambahbaikan Jadual Gaji Minimum-Maksimum (JGMM). Pegawai awam turut menerima faedah pemindahan gaji bersamaan satu (1) Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) kecuali yang terlibat dalam pemindahan ke gaji permulaan yang baharu di JGMM baharu. 
PENGIRAAN KEW 8: CONTOH PELARASAN GAJI DAN PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (Kew.8 – Pin.10/96)

Leave a Reply