Keputusan PT3 diumum esok 19 Dis 2016

Keputusan PT3 akan diumum esok 19 Disember 2016 (Isnin). Calon boleh hadir ke sekolah masing-masing untuk mengambil keputusan mereka.
Semak PT3 Online
PT3 mula diperkenalkan pada 2014 bagi menggantikan PMR. Seramai 432,514 calon mengambil PT3 pada Oktober lalu.
(1) Mana-mana calon yang tak berpuas hati dengan keputusan peperiksaannya boleh, 
tidak melebihi tiga puluh hari selepas pengumuman keputusan peperiksaan itu, 
memohon untuk penyemakan semula keputusan peperiksaannya itu. 
(2) Permohonan di bawah subperaturan (1) hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat 
yang ditentukan oleh Pengarah Peperiksaan dan disertai dengan fee.

Leave a Reply