Kaji Selidik Beban Tugas Guru 2016

Kementerian Pendidikan Malaysia sedang menjalankan kaji selidik berkenaan isu beban tugas guru.

Kajian isu tugas dan tanggungjawab guru ini dijalankan bagi mengenalpasti bebanan yang perlu ditanggung oleh guru serta mencari jalan penyelesaiannya.
Sejak borang kaji selidik ini dibuka hanya beberapa % sahaja yang mengisinya. Kepada yang belum mengisi borang kaji selidik ini bolehlah turut serta di : BORANG KAJI SELIDIK KPM

Leave a Reply