Jadual UPSR 2016

Calon  wajib  menduduki  semua  kertas peperiksaan  bagi  mata  pelajaran  yang didaftar.  
Calon yang  tidak  dapat  menduduki  mana-mana kertas  peperiksaan bertulis  sama  ada  kertas peperiksaan  objektif  aneka  pilihan  atau  kertas peperiksaan  subjektif  akan  dianggap  TIDAK HADIR  bagi  mata  pelajaran berkenaan.  

Calon  yang  tidak  dapat  menduduki  atau  tidak hadir  sesuatu  kertas peperiksaan  dikehendaki mengemukakan  dokumen  sokongan  seperti surat perakuan  doktor  atau  surat  kebenaran khas  Pengarah  Peperiksaan. 
Dokumen sokongan  ini  hendaklah  diserahkan kepada  Ketua  Pengawas  Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR  2016.

Leave a Reply