JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SELEPAS 1 JULAI 2016

Semua penjawat awam telah menerima 1 kenaikan gaji pada gaji julai baru-baru ini, maka selaras  dengan  langkah-langkah  rasionalisasi skim  perkhidmatan  ini,  Kerajaan turut bersetuju menetapkan  Gaji  Permulaan  Terendah  (GPT) dalam  Perkhidmatan Awam pada RM1,200 sebulan  dan  penambahbaikan  Jadual  Gaji Minimum-Maksimum (JGMM).
‘Gaji  baharu’  bermaksud  gaji  pegawai  setelah diberi  Pergerakan  Gaji   Tahunan  (PGT)  2016 dan  diberi  faedah  pemindahan  gaji  bersamaan satu  (1) KGT atau diselaraskan kepada gaji permulaan di JGMM baharu; 
‘Gaji  minimum’  bermaksud  gaji  minimum  bagi setiap  gred  jawatan  masingmasing dalam JGMM; 
‘Gaji  maksimum’ bermaksud gaji  maksimum bagi setiap  gred  jawatan  masing-masing dalam JGMM; 
BERIKUT JADUAL GAJI  MINIMUM-MAKSIMUM   BAGI PERKHIDMATAN  PENDIDIKAN   KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016
JADUAL GAJI  MINIMUM-MAKSIMUM   BAGI  PERKHIDMATAN  PENDIDIKAN   KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016
Untuk jadual gaji bagi perkhidmatan lain boleh rujuk di web rasmi JPA.

Leave a Reply