Item Contoh Pentaksiran KBAT

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi merupakan elemen penting yang perlu diterapkan didalam PdPc Kelas Abad Ke-21. Oleh yang demikian guru-guru perlu mahir apakah yang dikatakan dengan KBAT

Contoh Pentaksiran KBAT

Lembaga Peperiksaan telah mengeluarkan Contoh Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang boleh dijadikan rujukan semua guru. Contoh pentaksiran ini terbahagi kepada 5 iaitu, Sekolah Rendah, Bahasa, Sains dan Matematik, Bidang Kemanusian dan Bidang Teknik dan Vokasional.
Kepada guru-guru yang ingin melihat Contoh Pentaksiran KBAT boleh rujuk di pautan di bawah:

Leave a Reply