Dokumen Panduan Pentadbiran, Jadual Kerja dan Jadual Waktu (PT3)

Pentaksiran Pusat (PP) adalah komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang merupakan pelengkap (compliment) kepada Pentaksiran Sekolah (PS) iaitu pencapaian murid dalam sesuatu mata pelajaran ditaksir secara sumatif untuk melihat penguasaan dan keupayaan intelek mereka di akhir program pembelajaran. 
Lembaga Peperiksaan (LP) menyediakan PP menggunakan instrumen pentaksiran yang standard (standardised instrument) bagi mentaksir aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai secara menyeluruh.   
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) adalah komponen pentaksiran pusat di peringkat menengah rendah.
Maklumat bekenaan PT3 boleh dirujuk di pautan berikut: 
Panduan Pentadbiran Ujian Lisan Bertutur PT3
Panduan Pentadbiran Ujian Lisan Mendengar PT3
Peraturan Pentadbiran Ujian Bertulis PT3
Jadual Kerja Ujian Bertulis PT3
Jadual Kerja Ujian Lisan PT3

Leave a Reply