Cuti Yang Boleh Diberikan Melebihi Bilangan CRK

Selaras dengan pelaksanaan dasar sedia ada, pemberian CRK sebanyak 7 Hari layak diambil oleh PPP secara Pro-Rata mulai bulan Januari – Disember bagi sesuatu tahun, walaubagaimanapun dalam keadaan tertentu, Ketua Jabatan boleh memberi kelulusan CRK melebihi bilangan yang dilayaki tanpa terikat dengan tempoh perkhidmatan yang melayakkan terhad untuk tujuan-tujuan berikut:
CRK YANG BOLEH DIBERIKAN  

a) Menziarahi ‘ahli keluarga’ dan ‘ahli keluarga’ rapat yang sakit tenat atau meninggal dunia.
b) Menziarahi upacara keagamaan yang di anuti pegawai.
c) Dalam keadaan kecemasan atau kemalangan yang menimpa seperti kebakaran, banjir dan sebagainya.
d) Majlis konvokesyen bagi pegawai atau ‘ahli keluarga’
e) Mendaftar anak ke sekolah atau institusi pengajian tinggi (di dalam atau di luar negara)
f) Menunaikan fardhu haji sekiranya tempoh 40 hari tidak mencukupi.
g) Menghadiri kursus suai kenal bagi kursus luar kampus.
h) Perkahwinan pegawai atau anak pegawai.

UPDATE: PENAMBAHAN CUTI KUARANTIN MENJAGA ANAK PENYAKIT BERJANGKIT

Leave a Reply