Category: PPGB

Show Posts in

Program Transformasi Minda PTM Melalui E-Pembelajaran EPSA

Pelaksanaan Kursus PTM melalui E-Pembelajaran EPSA? Kursus apa ini? Mungkin ramai yang sudah mendapat info serba sedikit tentang ini. Program Transformasi Minda (PTM) merupakan kursus wajib yang perlu dihadiri oleh penjawat sebagai salah 1 syarat untuk disahkan di dalam perkhidmatan, atau disebut sah jawatan. PTM sebenarnya menggantikan Kursus …

Buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB)

Buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Guru Baharu Program Pembangunan Guru Baharu (PPGB) bermula pada tahun 2011 di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan sehingga kini lebih daripada 19,000 Guru Baharu di seluruh negara telah mengikuti program ini. Melalui program bimbingan berstruktur berasaskan sekolah, program ini dibangunkan …

Contoh Folio PPGB

Program Pembangunan Guru Baru PPGB merupakan salah satu daripada lima belas (15) inisiatif yang telah dirancang dan dicadangkan dalam Makmal NKRA Kualiti Guru yang telah diadakan di BPG pada 8 Mac 2010 hingga 2 April 2010. YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran telah bersetuju terhadap cadangan semua …