APA YANG PERLU ANDA BUAT JIKA GAGAL TEMUDUGA SPP?Tatacara Bagi Calon Yang GAGAL Temu Duga Pelantikan ke Jawatan Tetap Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

Suruhanjaya telah menetapkan tatacara baharu bagi semua kategori calon yang gagal temuduga seperti yang berikut:

a) Calon dimaklumkan akan kegagalannya; dan
b) Calon boleh memohon semula selepas enam bulan dari tarikh keputusan Suruhanjaya melalui Portal JobsMalaysia.

RUJUK PEKELILING DI BAWAH:
http://www.spp.gov.my/images/stories/Pekeling%20surat%20pekeliling/Pekeliling%20Bil.%202%20Tahun%202013.pdf

BACA JUGA SEBAB GAGAL TEMUDUGA SPP (PENTING

Leave a Reply